TR EN DE

MUTFAKTAKİ VAZGEÇİLMEZİNİZ SOFRALARIN TADI FERSAN

Fersan'da Kariyer

FERSAN, insan kaynakları açısından bakıldığında, ortak kurumsal değerleri temel alan genel yönetim ilkeleri; öncülük, kalite, saygınlık, katılımlı yönetim, tam bilgilendirme, esneklik, değer yaratma ve yetkilendirme kavramları çerçevesinde bütünleşir.

Stratejik yönetim kavramının değişmez bir bölümünü oluşturan İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının dayandığı temel politikalarımız;

  • Fersan’ın stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak,
  • İnsan Kaynakları’nın en etkin ve verimli biçimde kullanılması ve yönetim gücünün Fersan’ın hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi amacıyla sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirmek;çalışanlara profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
  • Fersan’a,eğitim düzeyi yüksek,iyi yetişmiş,yeniliklere ve değişimlere açık,girişimcilik yeteneğine sahip,enerjik,kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen,eleman yetiştiren,Fersan değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak olarak tanımlanır.

Word formatındaki CV'nizi başvurduğunuz pozisyonu belirten kısa bir yazıyla birlikte kariyer@fersan.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

CV Formu

Not: Göndermiş olduğunuz CV'ler, şirketimizin KVKK politikası çerçevesinde işlenecektir. CV'nizi göndererek bu şartları kabul etmiş olacaksınız. 

CV: